Zápis do MŠ 2022/2023

Podání žádosti o přijetí do ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace.     

Všechny informace získáte také na http://zapisdoms.brno.cz

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobní podání ve dnech 2. – 3. 5. 2022 od 8:00-12.00 na adrese Bayerova 5
  2. datovou schránkou (datová schránka školy: tjrmj28), kdykoli ve dnech  2. – 3. 5. 2022,
  3. e-mailem na adresu zsantoninska@zsantnoniska.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) kdykoli ve dnech  2. – 3. 5. 2022,

K  přihlášce doložte tyto doklady:

                                             -doložení řádného očkování na přihlášce od lékaře

                                             -doložení trvalého pobytu dítěte 

                                              -rodný list dítěte

                                             – kopii kartičky zdravotní pojišťovny

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem školy předloží ve lhůtě jenž ředitel školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

  • Doložení řádného očkování dítěte na přihlášce potvrzením od lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!