Přehled plateb

ŠKOLNÉ, SRŠ

Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Základní částka se pro období od 1. září do 31.srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v příslušné mateřské škole ve stejné výši.

V závislosti na vyjádření ÚMČ  Brno –střed je stanovena úplata za předškolní vzdělávání na 600,- Kč měsíčně. Úhrada této platby se netýká dětí, které v daném školním roce dosáhnou 6 roků  (tedy tento školní rok je jejich posledním školním rokem před nástupem povinné školní docházky). Tyto děti jsou povinnosti hradit úplatu za předšk. vzdělávání zákonně zproštěni. Totéž se týká dětí, které plní v letošním školním roce odklad školní docházky.