Školská rada

Finanční prostředky na kulturní akce – paní Lucie Šolcová.