Režim dne

Organizace dne

7,00   –  8,30 h     scházení dětí 

 • didakticky cílené činnosti – skupinové i individuální podle věku a možností dětí
 • hry a činnosti podle výběru dětí, volný výběr činností nabízených učitelkou, řízené činnosti nabízené učitelkou

8,00 – 12,00 h  

 • doba povinného předškolního vzdělávání předškoláků        

9,00 h

 • hygiena,svačina

9,45    –  12,00 h  

 • příprava na pobyt venku, pobyt venku

12,00  –  13,00 h  

 • převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek
 • do 13,00 vyzvedávání dětí odcházejících po obědě

13,00  –  14,30 h 

 • odpočinek dětí – poslech pohádky, relaxační hudba,
 • postupné vstávání (klidná hra, pedagog. cílené individuální činnosti)

14,30  –  15,00 h   

 • svačina

15,00  –  16,30 h  

 • hry a činnosti podle volby dětí, individuální práce s dětmi