Zápis do MŠ 2023/2024

Podání žádosti o přijetí do ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace.     

Všechny informace získáte také na http://zapisdoms.brno.cz

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobní podání ve dnech 3. – 4. 5. 2023 od 8:00-12.00 na adrese Bayerova 5
  2. datovou schránkou (datová schránka školy: tjrmj28), kdykoli ve dnech 3. – 4. 5. 2023,
  3. e-mailem na adresu zsantoninska@zsantnoniska.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) kdykoli ve dnech  3. – 4. 5. 2023,

K  přihlášce doložte tyto doklady:

  1. Rodný list dítěte 
  2. doložení trvalého pobytu dítěte- (OP matky nebo doklad z ohlašovny trvalého pobytu)
  3. doložení řádného očkování dítěte-potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelem školy) ve lhůtě, kterou ředitel školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.