Organizační opatření k minimalizaci rizik v souvislosti s prevencí onemocnění COVID 19 po zahájení provozu 25. 5. 2020

Po dobu platnosti tohoto opatření (25. 5. 2020-10. 7. 2020) bude provozní doba mateřské školy omezena na 7.30 -15.30.

Z důvodů cyklicky probíhajících dezinfekcí prostor, není možné přijmout dítě později než v 8.30.

Při vyzvedávání dětí je třeba počítat s tím, že v 15.30, již musí být prostor MŠ uvolněný pro další dezinfekční cyklus. 

Vstup do mateřské školy:

 1. Dítě si přebírá před vstupem do mateřské školy- v chodbě domu pracovnice mateřské školy. Rodič zazvoní a počká na pracovnici MŠ. Dítě přebírá buď učitelka školy,  školní asistentka nebo provozní pracovnice.
 2. Vyzvedávání bude probíhat obdobným způsobem. Rodič na svou přítomnost upozorní zazvoněním na zvonek a vyčká, než pracovnice školy dítě připraví a přivede před dveře MŠ. Rodiče jsou povinni při čekání na dítě udržovat rozestupy určené protiepidemiologickými opatřeními.
 3. Cizí osoby mají přísný zákaz vstupovat do prostor mateřské školy.
 4. Při předávání a přebírání dítěte musí mít rodič i pracovník MŠ roušku.

Vnitřní prostory:

 1. Je přísně zakázáno vnášet do budovy jakékoliv hračky a další předměty z domova.
 2. V budově nemusí děti i pedagogický personál používat roušku.
 3. Pracovníci stravovacího a úklidového provozu používají roušku, při manipulaci s jídlem, nebo vyžaduje-li to vykonávaná činnost i rukavice.

Venkovní prostory:

 1. Pro pobyt venku bude Mateřská školy využívat školní zahradu.

Herní vybavení:

 1. Budou se používat omyvatelné hračky- stavebnice, autíčky, domečky. Nesmí být používány plyšové, respektive měkké, neomyvatelné hračky, deskové hry apod.
 2.  Hračky budou denně dezinfikovány.

Hygienické podmínky:

 1. Větrání: 1* za hodinu minimálně po dobu 5 minut, zajistí pedagogický případně provozní zaměstnanec.
 2. Mytí rukou: po příchodu do školky, mytí rukou po dobu 20-30 sekund, zajistí přebírající pracovník. Mytí rukou po použití sociálního zařízení zajistí pedagogický pracovník.
 3. Náhradní oblečení-bude uloženo v igelitové tašce označené jménem. Pyžamko  a papučky předáte v igelitové tašce první den provozu.  Oblečení na ven: uloženo v igelitové tašce označené jménem a nápisem – na ven.
 4. Pro případ podezření na nákazu by dítě mělo mít jednu roušku v uzavíratelném sáčku.

Dezinfekce:

 1. Před zahájením provozu: dezinfekce klik, madel u schodišť (postřik a setření), dezinfekce sociálního zařízení- (ruční omytí)
 2. Po ukončení příchodu dětí do MŠ: dezinfekce madel, klik, podlahy eventuálně míst s častým dotykem rukou.
 3. Před příchodem dětí na zahradu: dezinfekce madel  skluzavek- postřik.
 4. Příprava na odpočinek: příprava lehátek a lůžkovin v rukavicích.
 5.  Po ukončení provozu: dezinfekce povrchů, otření hraček, stolečků, židliček, madel apod. vysypání odpadkových košů. Koše s jednorázovými ručníky vysypávat průběžně a v rukavicích, použité jednorázové roušky odkládat zvlášť do speciálního odpadkového koše.

Stravování:

 1. Při převzetí z dopravy transportní nádoby otřít dezinfekcí  a manipulovat s rukavicemi.
 2. Jakákoliv činnost spojená s vydáváním pokrmů bude probíhat v ochranné roušce a rukavicích.
 3. Dezinfekce stolů před zasednutím k obědu nebo svačince.
 4. Mytí rukou před obědem a děti se ihned posadí ke stolečku.
 5. Přípravu nádobí apod. zajišťují pracovníci v roušce a rukavicích.